Jaloezieën

Deze winkels zijn erg gewild bij mensen

Privacybeleid

International Coupon Network, de ontwikkelaar van Ikzegkorting.nl, hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. Ikzegkorting.nl zal nooit gegevens van gebruikers delen of verkopen aan derden. In deze privacyverklaring beschrijft International Coupon Network hoe er met de persoonlijke gegevens van haar gebruikers wordt omgegaan.

International Coupon Network is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ambachtswerf 11
2912CW, Zuidplas Nederland
Kamer van Koophandel te Gouda: 54725984

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

International Coupon Network verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je deze hebt opgegeven in je instellingen of tijdens je aanmelding. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet opgeslagen als je puur de website bezoekt of bent uitgelogd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie na verificatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

International Coupon Network verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opslaan van favoriete webwinkels op je persoonlijke profiel
 • Opslaan van coupons op je persoonlijke profiel
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (optioneel)

3. Geautomatiseerde verwerkers

International Coupon Network gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen ter verbetering of het uitvoeren van haar diensten: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt,

 • TransIP servers: voor opslag en hosting van de website
 • Amazon SES: voor e-mailverwerking
 • Google Analytics: voor het verzamelen en analyseren van statistieken

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

International Coupon Network bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden enkel opgeslagen zolang je lid blijft van IkZegKorting.nl. Na het uitschrijven en verwijderen van je account worden alle gegevens verwijderd, waaronder opgeslagen winkels, coupons en je accountgegevens (zoals hierboven beschreven).

5. Delen van persoonsgegevens met derden

International Coupon Network verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. International Coupon Network zal nooit je gegevens verkopen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

International Coupon Network gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar [email protected].

International Coupon Network zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. International Coupon Network wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

International Coupon Network neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].